12 สิงหาคม 2562 พยัคฆ์ไพรลุย ยึดคืนป่าหลายร้อยไร่ นายทุนเหิมกว้านซื้อ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/432630
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าตรวจยึดสวนยางพารา-ปาล์มน้ำมันของกลุ่มทุนนอกพื้นที่ รุกป่าสวนเมี่ยงกว่า 370 ไร่ ตรวจสอบพบซื้อขายเปลี่ยนมือ ขยายพื้นที่รุกเขตป่าหลายร้อยไร่ เร่งเก็บหลักฐานดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประสานการปฏิบัติร่วมกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.4 ป่าแดง-แก่งบัวคำ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกยึดถือครอบครอง ทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง ท้องที่บ้านตีนตก หมู่13 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนต่างถิ่นเข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อทำการปลูกสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่เป้าหมายพบมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อยและข้าวโพดเต็มพื้นที่ จึงได้ทำการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดพบพื้นที่ถูกบุกรุก 258ไร่และอีกจุดกินพื้นที่ 115ไร่ ซึ่งทั้ง 2 แปลงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง แต่เมื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมติ ครม.วันที่ 30มิถุนายน 2541 ปรากฏว่าบริเวณแปลงที่ 1 ตรวจสอบพบทับซ้อนแปลงที่ดินของประชาชนรายหนึ่ง ซึ่งได้สำรวจรังวัดและขึ้นทะเบียนไว้จำนวนเนื้อที่ 70ไร่เศษ แต่จากสภาพปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกขยายเพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ทำกินในพื้นที่ข้างเคียงให้ถ้อยคำว่าเจ้าของเดิมได้ขายที่ดินให้กับกลุ่มนายทุน ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งให้ถ้อยคำในลักษณะเดียวกันและเมื่อแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนกลับไปปี 2545 ปรากฏว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบางส่วนและบางส่วนเป็นพื้นที่ผ่านการบุกรุกแผ้วถาง เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป